Muistetaan, että olemme osa suurempaa maailmaa

Kun sanon, että haluan panostaa kansainvälisyyteen, ensimmäinen ajatus on varmastikin, että tarkoitan tällä taloudellisia panostuksia. Toki, tekisin niitä mielelläni – mutta kokeneena järjestötoimijana tiedän, että kansainvälinen toiminta on yleensä yksi ensimmäisistä leikkauskohteista.

Puhutaan siis siitä, millä muilla keinoilla kansainväliseen toimintaan voi panostaa, kuin budjettia kasvattamalla.

Tuodaan EU-keskustelu osaksi järjestön jokapäiväistä toimintaa

Puhuessani kansainvälisyydestä, haluan aina aloittaa selventämällä, että mielestäni EU-politiikka on sisäpolitiikkaa. Suuri osa valtakunnan politiikasta toteutuu EU-kehyksen sisällä ja yhteisten sisämarkkinoiden puitteissa. Siksi on mielestäni harhaanjohtavaa, että EU-asiat luetaan toistuvasti ulkopolitiikaksi. Ei ihmekään, jos EU-näkökulmaa tarkastellaan erillisenä aiheena eikä kaikkea toimintaa läpileikkaavana.

Tuodaan siis EU-keskustelu osaksi järjestön jokapäiväistä toimintaa. Käsitellään poliittisissa tilannekatsauksissa EU:n rahoituskehysneuvotteluja, jotka vaikuttavat olennaisesti Suomen toimintaedellytyksiin ja neuvotteluasemaan lähivuosina. Kun puhumme kesäleirillä sosiaaliturvasta, tuodaan näkökulmia ympäri Eurooppaa, jotta saamme monipuolisen näkökulman teemoihin. Kun puhumme työn murroksesta, muistetaan EU-direktiivien toimeenpanon vaikutukset esimerkiksi työntekijöiden aseman suojaamiseen väärinkäytöksistä ilmoittaessa.

Ei irroteta EU:ta pelkästään omaksi teemaksi tapahtumille, vaan muistetaan Suomen ensisijainen viitekehys politiikassa ja tavassa tarkastella maailmaa – muistetaan EU.

Tehdään aktiivisesti avauksia ulkopolitiikan saralla

Jos sanon että maailma on murroksessa, kaunistelen totuutta. Ympäri maailmaa ihmisoikeuksia sorretaan, toteutetaan etnistä puhdistusta, vaiennetaan aktivisteja, murennetaan demokratioita ja oikeusvaltion peruskiveä. Pelkästään viimeisen kuukauden aikana maailmalla on tapahtunut paljon.

Uiguurivähemmistön räikeä kaltoinkohtelu, joka voidaan määritellä jo kansanmurhaksi Xinjiangin provinssissa Kiinassa, on ollut käynnissä arviolta vuodesta 2018 saakka.

Libanonissa, Beirutin satamassa tapahtunut räjähdys, joka on ollut tuhoisa niin ihmisille, infrastruktuurille kuin taloudellekin.

Lukashenkan uudelleenvalinta presidentiksi kansan demokraattista tahtoa vastaan Valko-Venäjällä.

Meidän täytyy tarttua teemoihin myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Aatteemme pohjautuu arvoille, ja tuen osoittaminen vääryyksiä kokeville kuuluu olennaisesti solidaariseen maailmankatsomukseen. Siksi meidän tulee tehdä aktiivisemmin avauksia myös ulkopolitiikan saralla, tehden arvopohjaista politiikkaa ja osoittaen että Suomi on sosialidemokraattien johdolla kokoaan suurempi, myös nuorten esimerkistä.

Osallistetaan jäsenistöä kansainvälisessä järjestötoiminnassa

Demarinuoret vaikuttavat niin Young European Socialists YESissä kuin International Union of Socialist Youth IUSYssä. Vaikuttaminen näissä järjestöissä tapahtuu demokraattisten järjestörakenteiden kautta, mikä useimmissa tapauksissa tarkoittaa kokouksia. Viime vuosien aikana suomalaiset sosialidemokraatit ovat olleet edustettuina etenkin YESin luottamustoimissa. Tätä jatkumoa ylläpitääksemme yhä useamman tulee olla mahdollista osallistua kansainväliseen järjestötoimintaan.

Tuodaan asiakirja- ja kokousvalmistelu avoimeksi yhä useammalle kehittämällä kv-työryhmän toimintaa ja täydentämällä ryhmän kokoonpanoa tarpeen mukaan. Osallistutaan YESin työryhmien toimintaan ja varmistetaan, että johtopaikoilla on jatkossakin suomalaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoamme kaikille halukkaille valmiudet kansainväliseen vaikuttamiseen eli panostamme perehdytyksiin.

Muistetaan, että olemme osa maailmaa

Elämme moninapaisessa maailmassa, jossa poliittisesta vallasta kilpailevat niin EU, Kiina kuin Yhdysvallatkin, alati vaihtuvine liittolaisineen. Meidän täytyy kyetä yhdistämään Suomen rajojen sisäinen politiikka laajempaan viitekehykseen.

Tulevaisuuttamme uhkaavia kriisejä, kuten ilmastonmuutosta ja ihmisarvon heikkenemistä, ei yksikään valtio ratkaise yksin. Siksi myös meidän Demarinuorissa tulee muistaa aina laajempi viitekehyksemme – maailma.

Jätä kommentti