Hyvää romanien kansallispäivää!

Hyvää romanien kansallispäivää!

Tämän kuuluisi olla iloinen juhlapäivä, mutta ikävä kyllä tätäkin päivää varjostaa syrjinnän varjo. Romanit ovat yksi Suomen syrjityimmistä ihmisryhmistä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Työnimi-kampanja nosti vuonna 2018 esiin romanien kokeman syrjinnän työmarkkinoilla: Kampanjassa neljä oman alansa vaikuttajaa hakivat omien alojensa töitä romaninimillä. Hakemuksia lähetettiin yhteensä 54, joihin saatiin 17 kielteistä vastausta eikä yhtään haastattelukutsua.

Tämä on arkipäivää romaniväestölle.

Yli puolet työtä hakeneista romaneista on kohdannut syrjintää työelämässä, selviää vähemmistövaltuutetun selvityksestä. Tämän takia ei valitettavasti yllätä, että arviolta 40–60 prosenttia työikäisistä romaneista on Suomessa työttömänä, eikä edes korkeakoulututkinto auta. Moni päätyykin vaihtamaan nimensä työnhakua varten.

Yhteiskunnassa voimme vaikuttaa syrjiviä rakenteita ja käytänteitä purkamalla, esimerkiksi anonyymin rekrytoinnin vakiinnuttamisella. Diakin Työnimi-kampanja osoitti, että pelkkä nimi voi estää pääsyn työhaastatteluun. Anonymisointi ei poista syrjiviä rakenteita, mutta poistaa yhden esteen.

Esimerkiksi juuri Diak on hankkeillaan pyrkinyt parantamaan romanien asemaa ja osallisuutta. Hankkeissa on esimerkiksi toteutettu koulutusohjelmien erillishakuja aliedustetuille ryhmille, kuten maahanmuuttajataustaisille ja romaneille, sekä tuettu työllistymistä erilaisin keinoin.

Romaninaisten perinteisesti käyttämät puvut ovat olleet este ravintolaan sisäänpääsylle, mikä on valitettavan arkipäiväinen esimerkki rasismista. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleista kanteluista useampi liittyy asuntomarkkinoilla kohdattuun syrjintään, mikä osoittaa, että yhteiskunnassa vallitsevat ennakkoluulot vaikuttavat jopa kodin löytämiseen. 

Tärkeintä romanien kohtaaman syrjinnän ehkäisyssä yksilöiden kannalta on omista ennakkoluuloista ja loukkaavasta kielestä luopuminen. Stereotypiat ovat haitallisia ja luovat ihmisistä virheellisen kuvan. Yksikään ihmisryhmä ei ole typistettävissä stereotyyppiin, eivät myöskään romanit.

Kokosin rasisminvastaisena päivänä Demarinuorten blogiin keinoja, miten toimia arjessa antirasistisena liittolaisena. Nämä vinkit on jokaisen hyvä lukea myös romanien kansallispäivänä. 

Jätä kommentti